close
تبلیغات در اینترنت
ویارئال رئال مادرید
ویارئال؛ تله بزرگ برای رئال در اولین بازی سال
نوشته شده توسط: احسان احمدزاده

ویارئال هرگز حریفی ساده برای رئال مادرید نبوده حتی اگر در رتبه 18 قرار داشته باشد.

SPECIAL FEATURES