close
تبلیغات در اینترنت
تست پزشکی
خرید جدید رئال فردا در تست های پزشکی
نوشته شده توسط: احسان احمدزاده

براهیم دیاز، بازیکن 19 ساله اسپانیایی سیتی امروز وارد مادرید خواهد شد و فردا در تست های پزشکی رئال شرکت می کند.

SPECIAL FEATURES